مطالب

ژوئن 30, 2020

سالمند و فناوری

مرکز سالمندان یاس زرین
ژوئن 30, 2020

خاطره بازی

مرکز سالمندان یاس زرین
ژوئن 17, 2020

هدفمندی در زندگی سالم

مرکز سالمندان یاس زرین
ژوئن 9, 2020

رنگای شادتو بپوش

مرکز سالمندان یاس زرین
ژوئن 3, 2020

دستت بده من

مرکز سالمندان یاس زرین
می 31, 2020

افسردگی در قرنطينه – قسمت دوم

کرونا
می 31, 2020

افسردگی در قرنطينه – قسمت اول

کرونا
می 3, 2020

ویژه برنامه دکتر احمد دلبری (۲)

روزه‌داری سالمندان زیره سایه کرونا
می 3, 2020

ویژه برنامه دکتر احمد دلبری (۱)

ملاحظات روزه‌داری در سالمندان
Buy now