یاس زرین

مطالب مربوط به مرکز نگهداری سالمندان یاس زرین

اکتبر 31, 2019

یک روز پاییزی

پذیرایی از سالمندان با شادی و نشاط یک روز پاییزی در مرکز نگهداری سالمندان یاس زرین
اکتبر 31, 2019

بازدید از سالمندان

بازدید از سالمندان در مرکز نگهداری سالمندان یاس زرین
اکتبر 28, 2019

خدمات تخصصی مرکز سالمندان یاس زرین

مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان یاس زرین ارزیابی جامع سالمندان : پیشگیری، درمان و بازتوانی سکته مغزی و جلوگیری از عود مجدد درمان پارکینسون و اختلالات […]
Buy now