parallax background
خدمات درمانی

خدمات درمانی، پزشکی و تغذیه مرکز نگهداری سالمندان یاس زرین


خدمات پزشكي شامل تمام اقدامات درماني سرپائي، تجويز داروهاي لازم و انجام آزمايشات تشخيص طبي، درخواست مشاوره و پي گيري مراقبت هاي انجام شده يا قابل انجام براي جمعيت تحت پوشش است. همچنين خدمات توانبخشي پايه و داراي اولويت كه بايد توسط پزشك ارايه يا فراهم شود شامل تمام خدمات پيش گيري، درماني و توان بخشي مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مرکز سالمندان یاس زرین نیاوران ارائه می شود.


  • ارائه خدمات پزشک عمومی بصورت دوره ای هفتگی و ماهانه و در صورت لزوم -آنکال
  • ارائه خدمات روانپزشکی بصورت دوره ای هفتگی و ماهانه
  • ارائه خدمات دندانپزشک بصورت دوره ای شش ماهه و در صورت لزوم موردی
  • ارائه خدمات تخصصی پزشکی بصورت دوره ای در زمینه ی تخصص هایی که برحسب ارزیابی های انجام شده از سالمند مورد نیاز تشخیص داده شده است.


یکی از ضروری ترین نیازهای انسانی ، از آغازین لحظۀ شروع و شکل گیری حیات تا آخرین لحظۀ زندگی ، مسالۀ غذا و تغذیه است . اهمیت تغذیه و رژیم های درمانی در بهبود سلامتی انسان بر هیچ کس پوشیده نیست . بخصوص توجه به تغذیه در دوران های مختلف زندگی ازچمله دوران سالمندی .

در مرکز نگهداری از سالمندان یاس زرین نیاوران ، برنامه های غذایی مختلفی با توجه به نیازهای خاص سالمندان در این مرحله از زندگی شان ، توسط کارشناس تغذیۀ مرکز تهیه می شود . هدف از اجرای برنامه های غذایی خاص سالمندان موارد زیر میباشد :


  • تامین نیازهای تغذیه ای سالمندان
  • بهبود سلامت تغذیه ای سالمنداان وحفظ آن به نحو مطلوب
  • پیشگیری از بیماری های تغذیه ای مرتبط با روند پیر شدن

بدین منظور ، سالمندان در بدو ورود توسط کارشناس تغذیۀ مرکز ، اندازه گیری قد و وزن شده و برای هر یک پروندۀ مخصوص و جداگانۀ تغذیه تشکیل می شود که بعد از معاینۀ پزشک مرکز و تشخیص بیماری ، نوع رژیم و برنامه غذایی ایشان معین میگردد . همچنین تغییرات وزن سالمند در این پرونده بطور ماهانه ثبت شده و علاوه بر آن هر سالند بطور ادواری از مشاورۀ تغذیه بهره مند میگردد .

در این مرکز، برنامۀ غذایی هفتگی بنحوی تهیه میشود که ما را در جهت دستیابی به سه هدف بالا یاری رساند . این برنامه شامل 5 وعدۀ صبحانه ، میان وعدۀ صبح ، نهار ، میان وعدۀ عصر و شام می باشد که توسط آشپز و کمک آشپز دوره دیده تهیه می گردد .

آشپز و کمک آشپز مرکز بطور مستقیم توسط کارشناس تغذیۀ ، آموزش دیده اند تا کلیۀ نکات بهداشتی و تغذیه ای در هنگام طبخ و سرو وعده های غذایی رعایت گردد . و غذا با بالاترین کیفیت تغذیه ای و بهداشتی در دسترس سالمند قرار بگیرد .

در همین راستا نظارت منظم بر کیفیت مواد اولیۀ غذایی وارد شده به انبار و سردخانه ، نحوه نگهداری این مواد ، نظارت بر وضعیت بهداشتی انبار ، آشپزخانه ، ظروف و وسایل پخت و پز و سرو غذا از دیگر وظایف کارشناس مرکز میباشد .

همچنین جهت افزایش آگاهی تغذیه ای همکاران و سالمندان و ملاقات کنندگان ، جدیدترین یافته های علم تغذیه بطور ماهانه تهیه و بر روی برد نصب میشود .

Buy now