احساس خوب سودمندی

احساس خوب سودمندی

سلام عزيزان همراه ياس زرين
حالتون چطوره؟

با موضوع ايجاد احساس سودمندي و توانمندي در سالمندان در خدمتتون هستيم. آيا مي دانستيد كه يكي از عوامل "افسردگي" در سالمندان نبودن حس خوب سودمندي و مفيد بودن است؟

زماني سالمندان احساس مفيد بودن مي كنند كه نيازهايي همچون ارتباط و همبستگي و استقلال آنها بر آورده شود. بسيار از افراد سالمند قدرت شناختيشان با توجه به كهولت سن ، هنوز فعال است با وجود اين توانايي فيزيكي بسيار محدودي هم دارند اما علاقمند هستند كه فعال باشند و براي خود و اعضاي خانواده مفيد.

در نتيجه وظيفه ي ما اين است كه موضوعات و وظايفي كه به آن علاقمند و بي خطر هست و براي اين عزيزان شناسايي كرده و برايشان در طول روز برنامه ريزي كنيم. مثلاً: آب دادن به گل ها در طول روز، خريد نان...

خانه سالمندان ياس زرين

مرکز سالمندان یاس زرین