افسردگی در قرنطينه – قسمت دوم

افسردگي ممنوع!


نكاتي كه بسيار اهميت دارند تا دچار افسردگي نشيم:

١- خلاقيت
٢- تعيين هدف
٣- خواب منظم اين سه فاكتور باعث ميشه شما عزيزان دچار افسردگي نشيد!

قدم اول : خلاقيت!
در اين دوره مي تونيد از خلاقيتتون استفاده كنيد و يك هنر ياد بگيريد... هنري كه دوست داشتيد و زمان كافي براي يادگيري اون نداشتيد! يكي از هنرهايي كه باعث سرگرمي شما و سالمند عزيزتون ميشه ...

داستان نويسي هستش!
بله تعجب نكنيد بسيار فعاليتي سرگرم كننده و جالب است، از سالمند عزيزتون بخواهيد شروع كننده ي يك داستان باشد و با هم يك داستان جالب را به نگارش درآوريد

يكي ديگر از فعاليت ها ...

نقاشي كشيدن:
بله شما مي توانيد در خانه براي خودتان و سالمندتان وسايل نقاشي تهيه كرده و به نقاشي بپردازيد اين عمل باعث ميشود انرژي هاي منفي سالمند تخليه شده و آرامش دروني خود را پيدا كنند.

فعاليت جالب بعدي:

خاطره بازيست
از سالمندان بخواهيد خاطرات قديم خود را برايتان تعريف كنند و تاكيدتان روي خاطرتان شيرين و بامزه باشد، اگر خاطره اي مشترك و بامزه داريد حتماً تعزيف كرده و لحظات خوبي و براي خودتون و سالمند عزيزتون بسازيد

يادتون نره داشتن حس خوب و خوشبختي در دستان خودمونه ، خودمون ميتونيم با كارهاي ساده حال خودمون و اطرافيانمون و خوب كنيم

کرونا