بهداشت سالمندان


توصیه های زیر میتواند موجب حفظ سلامتی سالمندان شود:

  • کارهای عادی روزانه
  • فعالیت بدنی
  • خواب
  • استراحت
  • بهداشت فردی
  • اجابت مزاج
  • فعالیتهای اجتماعی
  • روشهای پیشگیری

سالخوردگان سالم بهترین مدیر، راهنما و مشاورانند و از بهترین متفڪرین دنیا هستند. دنیا با تفکر سالمندان و حرڪت جوانان ادارہ میشوند، لذا لازم است شان و قدر آنان باز شناخته شود