خاطره بازی

خاطره بازی

همراهان عزيز ياس زرين


سلام
تا حالا شده زمانيكه در كنار پدر بزرگ و مادربزرگ عزيزتون مي نشينيد و آنها از خاطرات گذشته و ايام خوش قديم باهاتون صحبت ميكنند ، برق زيباي نگاهشون و ببنيد؟ تعريف كردن خاطرات به سالمندان كمك ميكنه تا نياز داشتن ارتباط و مصاحبت و امنيت عاطفيشون برطرف شود. سالمند هم زماني مانند ما جوان و پر انرژي بودند، پر از عشق و شور و جاه طلبي و رويا. اگر پاي صحبتشان بشينيم و برايمان از خاطراتشان تعريف كنند ميبينيم كه روزهاي جوانيشان پُر از ماجراجويي و لحظات پُر شور بوده است.

نكته ي مهم:
اگر سالمند عزيزتان از خانه و كاشانه ي خود دور است و قبلاً در شهر و جاي ديگري سكونت داشته به خاطر كهولت و شرايط در كنار شماست، سعي كنيد اطراف اين عزيزان را با خاطرات، عكس ها ، كارت پستال ها، صنايع دستي ، موسيقي ، فيلم و يا جوايز و افتخاراتي كه در گذشته كسب كرده است پُر كنيد تا اين عزيزان دچار افسردگي نشوند.

اجازه دهيد:
خاطرات خوب گذشته زندگي حال آنها را غني كند...
بگذاريد در موردش با شما گفتگو كنند..
هميشه از گذشته و خاطراتشان سوال كنيد...
و براي اين عزيزان حتماً زماني را اختصاص دهيد.

اگر علاقه مند به نوشتن هستيد سالمندتان را تشويق كنيد با بازگو كردن خاطراتش شما زندگي نامه ي او را بنويسيد. نوشتن خاطرات از لحاظ روانشناسي بسيار مفيد بوده و باعث ميشود توانايي شناختي آنها تقويت شود و از لحاظ احساسي و اجتماعي سالمندان را فعال نگه مي دارد.

خانه سالمندان ياس زرين
خاطره بازي

مرکز سالمندان یاس زرین