رنگای شادتو بپوش

عزيزان همراه ياس زرين


سلام
شاد بودن و ايجاد حال خوب با استفاده از رنگ هاي شاد و پُر انرژي. دوستان عزيز شما مي توانيد با استفاده از رنگ هاي شاد و روشن محيطي لذت بخش براي خود و سالمندتان ايجاد نماييد. اين كار باعث افزايش انگيزه و اميد به زندگي در سالمندان عزيزتان مي شود.

نكته ي بسيار مهمي كه وجود دارد:
احساسات و عواطف ما رابطه مستقيمي با رنگ هايي كه در طول روز انتخاب ميكنيم دارند. پس بهتر است اگر در طول روز احساسات ناخوشايند ، افكار منفي داريم. از لباس ها و وسايلي با رنگ هاي شاد و روشن استفاده كنيم. و اگر امكان اين وجود دارد كه قسمتي از منزلتان را به نورهاي رنگي اختصاص دهيد حتماً اين كار را انجام دهيد...

تاثير رنگ نارنجي:
جالبه بدونيد تركيب رنگ هاي زرد و قرمز كه رنگ نارنجي است در فكر و ذهن سالمندان احساس خوشايندي را ايجاد مي كند و نمادي از نور خورشيد محسوب مي شود. جزو رنگ هاي گرم است و گرماي زندگي را به انسان هديه مي دهد همچنين اكسيژن زياد را در مغز ايجاد ميكند.

استفاده از رنگ هاي روشن در چيدمان خانه و همين طور وسايل خانه در روح بخشي زندگي بخصوص براي سالمندان تأثير بسزايي دارد

رنگ هاي روشن:
آرامش بخش و شادي آور هستند ، تأثير زيادي روي اشتهاي سالمندان دارد و تمايل سالمندان را به مصرف مواد غذايي افزايش مي دهد. " مسئله ي پيري، فرايندي است كه متوقف نمي شود و تنها با داشتن زندگي سالم و مراقبت مي توان اين دوران را به دوران مطلوب و لذت بخش تبديل كرد"

خانه سالمندان ياس زرين

مرکز سالمندان یاس زرین