زندگی

بالا رفتن سن حتمی است…
اما اینکه روان تو پیر شود بستگی به خودت دارد!

زندگی را ورق بزن…!
استکان استکان چای را به سلامتی نفس کشیدنت بنوش.

مبادا،مبادا. . . !
زندگی را دست نخورده برای مرگ بگذاری دوست من

پایان آدمیزاد ….
نه اندوه و غصه است!
نه فقر!
نه تنهایی!
هیچ کدام پایان آدمی نیست….

آدمی آن هنگام تمام میشود و دلش پیر شود
که دنبال رویاهایش نرود…

شاد باش و شاد کن و لذت ببر
زندگی کوتاهست …
زندگی تون به رنگ شادی