ز گهواره تا گور دانش بجوی

زگهواره تا گور دانش بجوی


این تنها یک شعر نیست، یا یک نصیحت که بشنوی و سر تکان دهی و بگویی ای بابا، از ما که دیگه گذشته !
این روزها علم ثابت کرده است که مطالعه برای سالمندان در هر زمینه‌ای که باشد خصوصا برای ارتقای دانش و سلامتی آنان، می‌تواند نقش مهمی در زندگی سالمندان داشته باشد.  

آنها که مطالعه می کنند
کمتر افسرده می شوند و به دام خیالات بیهوده می افتند،
مغزشان فعال می ماند و همیشه چیزی برای گفتن دارند. اغلب این افراد مطالبی درباره سلامتی و اصول بهداشت در سنین سالمندی را نیز در برنامه ثابت مطالعاتی خود دارند.  

بازنشستگانی که به مطالعات خود ادامه می دهند و در زمینه های علمی، آموزشی و یادگیری مطالب جدید فعالیت می کنند سطح بالایی از توانمندی های شناختی خود را حفظ می کنند.  

در مجموع یافته های پژوهشی نشان داده است که بزرگسالی و سالمندی ضرورتا با افت هوش همراه نیست.

مطالع در دوران سالمندی