سالمند و فناوری

سالمند و فناوری

دوستان عزيز ياس زرين


شما مي ونستيد اينترنت ، شبكه هاي اجتماعي فرصتي عالي هستند براي سالمندان تا نيازهاي استقلال ، امنيت و... خود را برطرف كنند؟ در اين بين شبكه هاي مجازي ، همان قدر كه براي ما جذاب هست براي سالمندان هم جالب و پر از تجربه هاي جديد ميباشد. از همه مهم تر سالمندان عزيز مي توانند از طريق اين فناوري با دوستان و اعضاي خانواده ارتباط برقرار كنند و همچنين افراد خانواده بدون استرس و تحت فشار بودن مي توانند با اين عزيزان در ارتباط باشند و از شرايط روحي و جسمي آنان با خبر شوند.

البته فراموش نكنيم. اينترنت نمي تواند جاي ارتباط چهره به چهره و ارتباط نزديك را پُر كند. اما در نظر داشته باشيد كه بسياري از سالمندان بدون اينترنت احساس دورافتادگي و تنهايي ميكنند.

در پست هاي آينده بيشتر به مقوله ي فناوري مي پردازيم و اپيليكيشن هاي مخصوص سالمندان را معرفي ميكنيم.

شما عزيزان هم اگر تجربه اي در اين زمينه داريد ممنون ميشم با ما به اشتراك بگذاريد.

خانه سالمندان ياس زرين

مرکز سالمندان یاس زرین