هدفمندی در زندگی سالم

هدفمند در زندگی سالمند - یاس زرین

همراهان عزيز ياس زرين


سلام
اميدوارم كه خوب و خوش باشيد. در اين پست مي خواهيم به مسئله ي مهمي بپردازيم. "هدفمندي در زندگي سالمندان"

دوستان عزيز همان طور كه مي دانيد سالمندان بخش بزرگي از جامعه ي امروز ما را تشكيل مي دهند. پس بهتر است نسل جديد و اطرافيان سالمندان، چگونه زندگي كردن و داشتن ارتباط صحيح را با اين عزيزان ياد بگيرند. در اين صورت نيازمند مهارت هاي درون فردي، ترفند و آگاهي از شرايط روحي و جسماني سالمندان مي باشيم. با استفاده از چند راهكار ساده مي توانيم در خانه به سالمندان عزيزمان روحيه بدهيم و انگيزه ي عزيزان را در انجام كارهاي مختلف بالا ببريم. تمام اين مراحل بستگي دارد به ايجاد هدف و انگيزه در زندگي سالمندان. اين مسئله را هميشه بايد در نظر داشته باشيد كه داشتن هدف براي سالمندان بسيار مفيد است و اين هدفمند بودن به سالمندان انگيزه داده و در آنها حس مفيد بودن و باليدن ايجاد مي كند.

در ابتداي راه چند هدف معقول و ساده تعيين كنيد. داشتن برنامه ريزي و اهداف روزانه بسيار مفيد است. ليستي از كارهاي روزمره تهيه كنيد مانند: ورزش كردن ( ساده) / تهيه غذاهاي سالم / انحام كارهاي هنري( كاردستي و نقاشي كه به شدت براي سالمندان توصيه مي شودو…). هدف هايي كه به راحتي انجام مي شوند باعث بوجود آمدن انگيزه و روحيه در سالمندان مي شود. در ضمن يادآوردي مي كنم هنگام انجام اين كارها تشويق و همراهي كردن سالمندان يادتان نرود.

تأييد و تشويق براي انجام كارهاي ساده براي سالمندان بسيار با ارزش است.

خانه سالمندان ياس زرين

مرکز سالمندان یاس زرین